top of page

En av våre største styrker er at vi er små. Dette lar oss i større grad gi tett og personlig oppfølging til våre kunder, og det gir oss også muligheten til å finne gode og fleksible løsninger sammen med deg uansett hvilke tjenester du ønsker fra oss. Vi har mange års erfaring fra bransjen og har god kunnskap til gjeldende regelverk slik at du kan være trygg på at gjeldende lover og regler blir fulgt til enhver tid. 

Finner du ikke det du leter etter, så må du gjerne kontakte oss så hjelper vi deg med å skreddersy tjenester etter dine behov. 

Våre tjenester

ÅRSOPPGJØR

Eier du eller er leder i et AS? Da er du pålagt å utarbeide offisielt årsregnskap og noter for bedriften, i tillegg til årsrapport. Totalt sett utgjør dette et årsoppgjør. Dette regnskapet danner grunnlag for skattemelding (tidligere selvangivelse), resultatregnskap og skattedokumenter. 

REMITTERING

Vi tilbyr remittering som helt enkelt betyr at vi betaler dine regninger direkte fra vårt regnskapssystem i stedet for gjennom nettbanken. Denne prosessen automatiserer og forenkler en del manuelt arbeid og sparer totalt sett bedriften din for penger.

SKATTEOPPGJØR

Skattemeldingen er en tilbakevendende og noen ganger en tidkrevende oppgave, både for privatpersoner og særlig selskaper. Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og vil sikre at alle opplysninger stemmer, samt at du overholder alle regler og lover.

BUDSJETTERING

Et budsjett er en økonomisk fremtidsplan som viser hvilke kostnader og inntekter en bedrift forventer å ha fremover i tid. Det er svært viktig for både små og store bedrifter å ha god oversikt over hvor store midler bedriften har. 

RAPPORTER

ANALYSER

Vi bistår med en grundig analyse av foretakets økonomiske situasjon for å hjelpe kunden å fange opp signaler om utviklingen på et tidlig tidspunkt.

ETABLERING

Har du en gründer i magen? Hvis du har planer om å starte din egen virksomhet, men er usikker på hvordan så kan du kontakte oss for bistand enten det gjelder valg av selskapsform eller stiftelse av selskap. 

REGNSKAP

Vi hjelper deg med regnskapet fra a til å! For å drive en effektiv og lønnsom forretning, er det essensielt å ha en god struktur og kontroll på økonomien til selskapet. God regnskapsførsel gir kontroll og oversikt, som er nødvendig i videre budsjettering, prosjekt-regnskap, årsregnskap og ligningspapirer.

LØNN

Regelverket for lønn omfattende og er i tillegg i stadig endring.Vi kan hjelpe deg med lønn, inkludert innberetning til offentlige myndigheter. Ved å benytte dere av oss i forbindelse med lønnsarbeid, sørger du for at dine ansatte får korrekt lønn til riktig tid.

FAKTURERING

Det er avgjørende å få inn penger og til riktig tid. Fakturering er derfor en av de viktigste oppgavene i bedriften. Vi kan legge til rette for betaling av fakturaer i vårt skybaserte system, PowerOffice Go, eller så kan vi ta jobben for deg! Uteblir betalingen? Vi samarbeider også med Kravia AS på innfordring og inkassotjenester. 

Etter en behovsavklaring med kunde kan vi lage spesialtilpassede rapporter som henter data fra regnskapssystemet som viser akkurat det kunden vil ha. Dette vil være til god hjelp i økonomistyringen av foretaket.

bottom of page